Bir işletme sahibi veya yöneticisi olarak çalışanlarınızın güvenliği çok önemlidir. Bu sadece ahlaki bir zorunluluk değil, aynı zamanda işletmenizin başarısı için de gereklidir. İşyerindeki yaralanmalar ve hastalıklar, maliyetli aksama sürelerine, sigorta primlerinin artmasına ve hatta yasal sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle OSHA düzenlemelerine uymak çok önemlidir.

Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi (OSHA), tüm Amerikalı işçiler için güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlamakla görevli federal bir kurumdur. Bunu işyeri güvenliği ve sağlık standartlarını geliştirip uygulayarak yaparlar. Dikkat edilmesi gereken çok sayıda OSHA standardı olmasına rağmen, bazı ihlaller her yıl sürekli olarak listenin başında yer almaktadır.

Bu yazıda konuyu ele alacağız En sık bahsedilen ilk 5 OSHA ihlali ve iş yerinizde bunları nasıl önleyebileceğinize dair pratik ipuçları sağlayın. Bu yaygın tuzakları anlayarak ve proaktif önlemleri uygulayarak çalışanlarınız için daha güvenli bir ortam yaratabilir ve maliyetli OSHA alıntılarından kaçınabilirsiniz.

1. Düşme Koruması

Yüksekten düşme, inşaat sektöründe işyerlerinde ölümlerin önde gelen nedeni olmayı sürdürürken, diğer sektörlerde de önemli bir tehlike olmaya devam ediyor. Bu nedenle Düşme Koruması ihlallerinin her yıl OSHA'nın listesinin başında yer alması şaşırtıcı değil.

Yaygın Düşme Koruması İhlalleri:

 • Düşmeye karşı koruma ekipmanının eksikliği (korkuluklar, koşum takımları ve kordonlar gibi)
 • Düşmeye karşı koruma ekipmanının yanlış kullanımı
 • Uygun düşme koruması olmadan güvenli olmayan yüksekliklerde çalışmak
 • Çalışanlara düşme tehlikeleri ve düşmeye karşı koruma prosedürleri konusunda eğitim verilmemesi

Düşmeye Karşı Koruma İhlallerinin Önlenmesi:

 • Düşme tehlikelerini tanımlamak için düzenli tehlike değerlendirmeleri yapın.
 • OSHA standartlarını karşılayan bir düşmeye karşı koruma planı uygulayın ve uygulayın.
 • Yüksekte çalışan tüm çalışanlar için uygun düşmeye karşı koruma ekipmanı sağlayın ve bakımını yapın.
 • Çalışanlarınızı düşme tehlikeleri, düşmeye karşı koruma prosedürleri ve uygun ekipman kullanımı konusunda eğitin.
 • Düşmeye karşı koruma ekipmanını düzenli olarak inceleyin ve iyi çalışır durumda olduğundan emin olun.

2. Tehlike İletişimi

Tehlike iletişimi, çalışanların işyerinde karşılaşabilecekleri kimyasallar ve diğer tehlikeli maddelerle ilişkili potansiyel tehlikeleri anlamalarını sağlamak için çok önemlidir. Bu standart aynı zamanda işverenlerin bu tehlikelerle nasıl başa çıkacakları ve kendilerini bu tehlikelerden nasıl koruyacakları konusunda eğitim vermesini de gerektirir.

Yaygın Tehlike İletişimi İhlalleri:

 • Tehlikeli maddelere ilişkin Güvenlik Veri Sayfalarının (SDS) eksikliği
 • Tehlikeli maddelerin yetersiz etiketlenmesi
 • Çalışanlara tehlike iletişim prosedürleri konusunda eğitim verilmemesi

Tehlike İletişimi İhlallerinin Önlenmesi:

 • İşyerinizde kullanılan tüm tehlikeli maddelerin tam bir envanterini tutun.
 • Tüm tehlikeli maddelerin ilgili tehlike bilgileriyle uygun şekilde etiketlendiğinden emin olun.
 • Tüm tehlikeli maddeler için SDS'ler edinin ve saklayın ve bunları çalışanların kolayca erişebileceği hale getirin.
 • Tehlikelerin nasıl tanımlanacağı, SDS'lerin nasıl okunacağı ve kişisel koruyucu ekipmanların (PPE) nasıl kullanılacağı da dahil olmak üzere tehlike iletişim prosedürleri konusunda çalışanları eğitin.

3. Merdivenler

Merdivenler çeşitli işyerlerinde yaygın olarak kullanılan bir alet olmakla birlikte, güvenli kullanılmadığı takdirde ciddi yaralanmalara da yol açabilmektedir. OSHA'nın düşme, kayma ve diğer tehlikeleri önlemek amacıyla merdiven kullanımına yönelik özel standartları vardır.

Yaygın Merdiven İhlalleri:

 • İş için yanlış merdiven tipinin kullanılması
 • Aşırı uzanan merdivenler
 • Merdivenleri düz olmayan veya dengesiz yüzeylere yerleştirmek
 • Merdivenleri düzgün şekilde sabitlememek

Merdiven İhlallerinin Önlenmesi:

 • Yüksekliği, ağırlık kapasitesini ve yapılan işin türünü göz önünde bulundurarak iş için doğru merdiveni seçin.
 • Her kullanımdan önce merdivenleri hasar veya kusur açısından inceleyin.
 • Merdivenleri sağlam, düz bir zemine yerleştirin ve uygun şekilde sabitleyin.
 • Merdivenleri nominal kapasitesinin üzerinde aşırı uzatmayın.
 • Çalışanları güvenli merdiven kullanımı uygulamaları konusunda eğitin.

4. İskele

İskele, işçilerin daha yüksek alanlara erişmesi için geçici platformlar sağlar, ancak düzgün kurulmadığı ve kullanılmadığı takdirde tehlike kaynağı da olabilir. OSHA'nın iskele yapımı, kullanımı ve denetimi için özel standartları vardır.

Yaygın İskele İhlalleri:

 • Yetersiz veya eksik korkuluklar ve süpürgelikler
 • İskelelerin ağırlık kapasitelerinin üzerinde aşırı yüklenmesi
 • İskele kalaslarının ve desteklerinin düzgün şekilde sabitlenmemesi
 • İskelelerdeki işçiler için düşme korumasının olmaması

İskele İhlallerinin Önlenmesi:

 • Her kullanımdan önce kalifiye personelin iskeleyi kurmasını ve incelemesini sağlayın.
 • İskelenin yük kapasitesi, korkuluklar ve düşme koruması açısından OSHA standartlarını karşıladığından emin olun.
 • Çalışanları güvenli iskele kullanımı uygulamaları konusunda eğitin.
 • İskeleyi hasar veya kusur açısından düzenli olarak inceleyin ve sorunları derhal düzeltin.

5. Elektrikli Endüstriyel Kamyonlar (Forkliftler)

Forkliftler ve diğer motorlu endüstriyel forkliftler birçok işyerinde temel ekipmanlardır ancak yanlış çalıştırıldıkları takdirde tehlikeli de olabilirler. OSHA'nın forklift eğitimi, işletimi ve bakımı için özel standartları vardır.

Yaygın Elektrikli Endüstriyel Kamyon İhlalleri:

 • Uygun eğitim veya sertifika olmadan forklift kullanmak
 • Forkliftlerin kapasitelerinin üzerinde aşırı yüklenmesi
 • Forkliftleri güvenli olmayan hızlarda sürmek
 • Forkliftlerin bakımının düzgün yapılmaması

Elektrikli Endüstriyel Kamyon İhlallerinin Önlenmesi:

 • Tüm forklift operatörlerinin uygun şekilde eğitildiğinden ve sertifikalı olduğundan emin olun.
 • Forkliftler için güvenli çalışma prosedürlerini uygulayın ve uygulayın.
 • Güvenli çalışma koşullarında olduklarından emin olmak için forkliftlerin düzenli denetimlerini yapın.
 • Forklift operatörlerinin uygun kişisel koruyucu ekipman (PPE) giymesini zorunlu kılın.

Bu en önemli 5 OSHA ihlalini anlayıp ele alarak, çalışanlarınız için daha güvenli bir çalışma ortamı yaratabilir, maliyetli alıntıları önleyebilir ve işletmenizin başarısının devam etmesini sağlayabilirsiniz. İş yeri güvenliğinin devam eden bir süreç olduğunu ve sürekli dikkatin kazaları ve yaralanmaları önlemenin anahtarı olduğunu unutmayın.

İlgili Kurslar

fall protection awareness training

Düşmeye Karşı Koruma Farkındalık Eğitimi

Hazardous Communication

Tehlikeli İletişim

OSHA Ladder Safety Training

OSHA Merdiven Güvenliği

Working & Walking Surfaces

Çalışma ve Yürüme Yüzeyleri

Forklift Safety

Forklift Güvenliği

tr_TRTurkish